Home.Het koor.Activiteiten.Nieuwe leden.Vrienden.Foto's.Contact.

HET  EINDHOVENS  KAMERKOOR

STICHTING VRIENDEN
VAN HET EINDHOVENS KAMERKOOR


 

 

Het koor geniet al ruim dertig jaar de ruggesteun van de Stichting
"Vrienden van het Eindhovens Kamerkoor", die het koor steunt met adviezen en financiën.

 

 

Er zijn gelukkig veel vrienden, die jaarlijks een bedrag overmaken aan de stichting. Zonder deze steun zouden diverse uitvoeringen onmogelijk zijn geweest. Natuurlijk zijn nieuwe vrienden van harte welkom. Als u wilt, dat het Eindhovens Kamerkoor in de toekomst mooie projecten kan blijven uitvoeren, kunt u daaraan meewerken door u op te geven. U wordt op de hoogte gehouden van onze concerten en ontvangt gratis toegangskaarten voor het jaarlijkse donateursconcert.Wanneer u zich op wilt geven als lid van de Stichting Vrienden van het Eindhovens Kamerkoor, dan kunt u een bedrag vanaf  € 20,00 overmaken op rekening   NL 64 INGB  0000 7723 46    t.n.v. de Stichting Vrienden van het Eindhovens Kamerkoor.
 


Ook kunt u contact opnemen met de secretariaat van de stichting.

 

Voor uw daadwerkelijke steun zeggen wij u bij voorbaat dank.

 

Stichting Vrienden van het Eindhovens Kamerkoor

p.a.

Polkestraat 6
5502  RC Veldhoven